Top 4 mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua mới hay nhất

Phạm Thủy

Bạn đang tìm những mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua cho lễ phát động phong trào thi đua yêu nước sắp tới của Ủy ban Nhân dân tỉnh mình. Vậy hãy cùng tham khảo top 4 mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua mới hay nhất được cập nhật trong bài viết dưới đây nhé!

mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua
Mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua hay

Mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua ấn tượng

mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua
Mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua hay

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh [tên địa phương] được gửi tới các quý vị đại biểu lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thay mặt Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc, tôi đồng tình với những mục tiêu, phương pháp được đề ra cho phong trào thi đua yêu nước mà đồng chí [tên] – Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

[tên địa phương] vừa phát động.

Để chuẩn bị tốt cho phong trào thi đua yêu nước diễn ra với sự hưởng ứng nhiệt tình và đạt hiệu quả cao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể để xây dựng những kế hoạch tuyên truyền, động viên các cán bộ, nhân viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để họ hiểu rõ ý nghĩa cao cả của phong trào, từ đó sẽ có những hành động, việc làm đúng đắn, thiết thực.

Đồng thời động viên khuyến khích cán bộ, nhân dân toàn tỉnh tích cực đưa ra những sáng kiến đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà, góp sức vào công cuộc nghiên cứu khoa học, phát triển nền kinh tế, an sinh xã hội, chung tay đẩy lùi những tệ nạn xã hội còn tồn đọng.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh bày tỏ sự đồng tình với một niềm tin sâu sắc rằng chắc chắn phong trào thi đua yêu nước giai đoạn [năm…năm] mà UBND tỉnh vừa phát động sẽ tạo được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể các cấp đoàn thể ban ngành cũng như các tầng lớp nhân dân tỉnh [tên địa phương].

Tạm kết, xin thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc kính chúc các vị đại biểu lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua ý nghĩa

mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua
Mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua hay

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Qua nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước do Đồng chí [tên của Chủ tịch tỉnh], Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Đại hội. Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi bày tỏ sự đồng tình, quyết tâm cao với chủ đề, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu của phong trào thi đua khóa [năm… năm…] của UBND tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ là tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ chủ động phối hợp với các cơ quan đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động hưởng ứng tích cực phong trào thi đua bằng những nội dung công việc cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, tổ chức.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, thiết thực ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đồng thời không ngừng học tập đổi mới, sáng tạo trong triển khai từng nội dung thi đua, các cuộc vận động để tạo nên phong trào thi đua lan rộng trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân, các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu khoa học,… nhất là thế hệ trẻ; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

MTTQ tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; vận động quyên góp ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai… vận động thực hiện chương trình giảm nghèo hằng năm trên địa bàn tỉnh; phối hợp các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Phát huy vai trò của trưởng Ban công tác MT khu dân cư, người có uy tín trong cộng đồng; nâng cao hiệu quả của các tổ tự quản về an ninh trật tự cùng với chính quyền cơ sở và lực lượng vũ trang làm tốt công tác đảm đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân nhân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương.

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ sự đồng tình với quyết tâm cao, niềm tin sâu sắc và chắc chắn phong trào thi đua yêu nước giai đoạn [năm…năm] mà UBND tỉnh vừa phát động sẽ tạo được một luồng sinh khí mới trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng tích cực và đạt hiệu quả cao nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua hay nhất

mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua
Mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua hay

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Lời đầu tiên, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam và Nhân dân trong tỉnh, tôi gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, quý vị đại biểu Trung ương, quý vị đại biểu Đại hội lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Hưởng ứng phong trào thi đua do Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh [tên địa phương] lần thứ [lần mấy] phát động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 

Qua đó, đã có nhiều tấm gương xuất sắc, tiêu biểu trên hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường và phát huy; niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân được tăng lên.

Trong khóa tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh [tên địa phương] phát động tại Đại hội.

Để hoàn thành mục tiêu chung đó, tôi kêu gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng và quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, mục đích to lớn của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Động viên Nhân dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Hai là, động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thi đua phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, thi đua phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn năm…-năm …, tạo nền tảng để đưa tỉnh [tên tỉnh] trở thành tỉnh thành có phát triển của cả nước.

Ba là, xây dựng, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn giao thông; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Bốn là, thường xuyên động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư.

Năm là, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên tuyền, động viên cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kính thưa Đại hội!

Tiếp tục học tập, nghiên cứu và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, cộng đồng các doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

Kính chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí đại biểu lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể quý vị lời chúc đoàn kết, mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh [tên địa phương] thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

>>> Xem thêm: Top 3 mẫu bài phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo hay nhất

Mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua súc tích

mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua
Mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua hay

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh [tên địa phương], tôi rất đồng tình với mục tiêu, chủ đề và các giải pháp chủ yếu đồng chí [tên] – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh [tên địa phương] đã phát động tại Đại hội. 

Và để hướng ứng phong trào thi đua yêu nước tỉnh [tên địa phương] phát động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân để nhân dân có thể hiểu rõ về mục tiêu cao cả của phong trào và hưởng ứng tham gia.

Để có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu của Chủ tịch tỉnh [tên] đã đưa ra trong lễ phát động phong trào thi đua yêu nước ngày hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng động viên nhân dân, các cán bộ, nhân viên, đoàn viên, hội viên có những phát huy sáng kiến đóng góp vào công tác nâng cao năng suất nền kinh tế, nghiên cứu khoa học của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng và củng cố thêm nền quốc phòng toàn dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đang còn tồn tại ở tỉnh nhà.

Đồng thời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng sẽ luôn có những kế hoạch tổ chức tuyên truyền, động viên nhân dân để nhân dân có thể hiểu được ý nghĩa cao cả của phong trào thi đua yêu nước. Từ đó thúc đẩy nhân dân sẽ có những hành động thiết thực hơn.

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh [tên địa phương] bày tỏ sự đồng tình với quyết tâm cao, niềm tin sâu sắc với phong trào thi đua yêu nước giai đoạn [năm…năm] mà Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phát động sẽ tạo được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân thuộc tỉnh nhà.

Tạm kết, tôi xin chúc các đồng chí đại biểu lãnh đạo, các đại biểu và toàn thể đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc cho buổi lễ phát động phong trào yêu nước của tỉnh ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua
Mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua ấn tượng

Hy vọng với top 4 mẫu bài phát biểu hưởng ứng thi đua được cập nhật trong bài viết trên đã mang lại những thông tin hữu ích giúp người đọc có một bài phát biểu thật tốt trong Đại hội phát động phong trào thi đua yêu nước.

Chia sẻ: